INDENPENDENT NON-GOVERMENT AGENCY
TRAINING AND CONSULTING IN THE FIELD
OF POLITICAL COMMUNICATION

BPS – Sefer Halilović: Mostar treba da bude distrikt kojim će upravljati OHR

bps-logoPovodom nastojanja da se prevaziđe evidentna kriza u pogledu budućeg uređenja Mostara, BPS-Sefer Halilović smatra da su sva do sada predložena rješenja apsolutno neprihvatljiva. Naime, SDP je predložio uređenje Mostara prema principu tri izborne jedinice (koji je skoro identičan prijedlogu OHR-a) u kojima bi Bošnjaci kao kosititutivni narod bili apsolutna manjina u dvije, dok bi u trećoj izbornoj jedinici najvjerovatnije bili relativna manjina, što daje za pretpostavku da se grad Mostar ustroji kao “hrvatski stolni grad”. Prijedlog SDA je apsolutno neprihvatljiv i pomalo naivan, jer ne posmatra problem sa šireg konteksta. Naime, ukoliko bi se Mostar podijelio u dvije općine (zapadna-hrvatska i istočna-bošnjačka), a sve sa namjerom da Bošnjaci ne budu majorizirani, onda bi Hrvati tražili izmjene izbornog zakona i na tom principu uspostavu tzv. hrvatskog entiteta, koji bi u daljem slijedu stvari nastojao da uguši “istočni bošnjački Mostar”. Prijedlog HDZ-a nije vrijedno ni komentirati, jer predviđa apsolutnu predominaciju Hrvata u gradu na Neretvi. Pošto bi u svakom od navedenih prijedloga Mostar postao simbol majorizacije najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Bošnjaka, BPS-Sefer Halilović predlaže kompromisno rješenje na osnovu uspostave Mostara kao distrikta, kojim će upravljati OHR, na rok od 5 godina. Smatramo da bi se na ovaj način relaksirala politička scena u BiH i stvorili preduvjeti za mirnu tranziciju Mostara u strukturu političkog uređenja države.

 

BPS-Sefer Halilović, Kantonalni odbor HNK

Category: Blog