NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Istraživanje: Političari na pogrešan način koriste društvene mreže

Istraživački tim Agencije za političko komuniciranje Polis uradio je ispitivanje javnog mnijenja na uzorku od 780 ispitanika na području HNK i došao do poražavajućih rezultata koji svjedoče da bosanskohercegovačke političke partije, kao i njihovi kandidati ne pripadaju 21. vijeku barem kada se radi o upotrebi  društvenih mreža.

Ispitivanje je bilo terensko, a konstruisani upitnik sadržavao je tri pitanja sa unaprijed ponuđenim odgovorima.

Statističkom obradom podataka doznali smo da se bosanskohercegovačka javnost o radu i djelovanju političkih subjekata prvenstveno informiše putem Interneta , tačnije 41.15%  ispitanika.

Na drugom mjestu je televizija sa 23.46%, dok treće mjesto zauzima štampa (20.26%),  posljednje mjesto pripalo je radiju kao sredstvu informisanja o političkoj sceni naše države ( 15.13%).

1

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori ispitanika na drugo postavljeno pitanje impliciraju zaključak da bh. političari ne upotrebljavaju društvene mreže i njihove mogućnosti na pravilan način. Ovo mišljenje dijeli čak dvije trećine intervjuisanih osoba, odnosno njih 61.41%, a tek 23.08% ispitanika smatra da politički subjekti ispravno iskorištavaju kapcitete socijalnih medija.

2

 

 

 

 

 

 

 

Treće, ujedno i krucijalno, pitanje ankete dovelo nas je do saznanja da politički subjekti u BiH  još uvijek nisu shvatili koja je to primarna funkcija društvenih medija, a to je interakcija s ljudima.

Na pitanje šta najviše zamjeraju političkim subjektima na društvenim mrežama dobili smo sljedeće odgovore:

-Nedostatak interakcije 14.36%

-Manjak komunikacije 12.56%

-Neprofesionalizam i šturost sadržaja 8.85%

-Neodgovaranje na pitanja i komentare 8.46%

-Nedostatak ležernijih sadržaja 7.82%

-Ataci na konkurenciju 7.18%

-Ne zahvaljuju se na pohvale i čestitke 6.92%

-Korištenje za samopromociju umjesto za komunikaciju 6.67%

-Previše službenosti na profilima društvenih mreža 5.9%

-Nedostatak empatije 5.64%

-Nekontinuirano održavanje profila na društvenim mrežama 5.38%

-Suhoparnost sadržaja 5.26%

-Veličanje djela i rada kandidata 5%

3

 

 

 

 

 

 

 

NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Category: Blog