NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Predstavljanje kandidata: Peđa Kojović – Naša stranka

pedja_kojovic_smedje_arhiv

Mišljenje političara o građanima je bahato, arogantno i degradirajuće!

Posljednje četiri godine ste veoma aktivni u Skupštini kantona Sarajevo kao i u Domu naroda Federalnog paralamenta, jeste li zadovoljni svojim doprinosom, i je li se moglo uraditi više sa vaše strane?

Nisam i ne mogu biti zadovoljan, jer činjenica je da danas živimo lošije nego prije četiri godine i činjenica je da smo mandat proveli upozoravajući vlast da će potezi koje povlači rezultirati fijaskom – nije i ne može biti satisfakcija. Oba parlamentarna tijela koja spominjete su proćerdala i novac poreskih obveznika i dragocjeno vrijeme za reforme.

Način shvatanja vlasti, način i motivi donošenja odluka se nisu promijenili i ekonomsko, političko pa ako hoćete i moralno propadanje je nastavljeno. Bankrot, pa ako hoćete i sudbina zemlje, sada je u rukama banaka koje nam posuđuju novac za vraćanje odavno potrošenih kredita.

Mi smo predlagali rješenja i borili se da poslanike prizovemo razumu, da probudimo domaćinsku, patriotsku, svijest u njima, barem ono najjednostavnije – ne možemo trošiti više nego što imamo – ali uzalud. Pokazalo se da su većini poslanika lični i partijski interesi apsolutni prioritet i da stavove sa kojima su došli na sjednicu nisu spremni promijeniti, čak ni onda kada su očigledno u suprotnosti sa činjenicama i logikom.  

Mislite li da su februarski prosvjedi pomjerili stanje svijesti kod građana BiH, i da li će političari poslije februara 2014. drugačije razmišljati i raditi? 

Nažalost nisu, a nadao sam da se da hoće. Priznajem da sam, i nakon toliko vremena koje sam proveo u poslaničkim klupama, bio zaprepašten da ih očaj i bijes koji su građani iskazali u februarskim demonstracijama nije ni dotakao, a kamoli pomjerio u njihovim i partijskim stavovima ni za milimetar. Njihovo shvatanje tih događaja, kao i njihovo generalno mišljenje o građanima, toliko je arogantno, bahato, degradirajuće da se ne može na za mene prihvatljivo civilizovan način iznijeti u javnost. Bilo bi zastrašujuće, za sve nas, a i budućnost Bosne i Hercegovine, da oktobar pokaže da su u pravu. O(p)stanak onih koji su u proteklom mandatu činili vlast u raznim matematičkim kombinacijama značio bi da je promjena kursa i ekonomski i politički oporavak zemlje dugoročno u rukama onih kojima promjena sadašnjeg stanja nikako ne odgovara. To bi bio kontinuitet politike koje su partije na vlasti vodile u prošlim mandatima i zbog kojih se nalazimo na čelu svih relevantnih listi koje mjere moralne, obrazovne, poslovne i druge političke i socijalne deformitete.  

 Šta je ključni problem za ovakvo stanje u našoj zemlji? 

Najveći problem je upravo to što ste rekli u svom pitanju – ne postoji svijest da je ovo naša zemlja i da je stanje vrlo teško i da ga samo zajedno i pravedno možemo prevazići. Iz nekog meni nepoznatog razloga ljudi koji vode ovu zemlju vjeruju da će ih lično bogatstvo i veze spasiti od ekonomske i političke propasti države čiji su i oni građani. Vjeruju da su njihovi bankovni računi samo za njih rezervisani spasilački čamci na brodu koji tone.

Generalno govoreći, siromašno, socijalno nepravedno društvo je najplodnije tlo za ekstremne ideologije i onaj ko zaista želi ne samo da očuva nego prije svega reintegriše BIH ne smije dozvoliti da nastavimo kursom kojim je zemlja vođena već 20 godina. Glasati za one koji su bili na ili u vlasti u proteklim mandatima znači gurnuti zemlju u ekonomski, socijalni, a vjerovatno i politički, ponor. 

Naravno, taj pogrešan put kojim je zemlja vođena je popločan megalomanskim, istorijskim etno-državnim mitovima i projektima, ali možda još i više kriminalom, korupcijom, nepotizmom vlasti, zatim apatijom i cinizmom građana.

Dakle, to je put koji smo, sluđeni svime što nam se dogodilo u posljednjih 20 godina, na neki način sami izabrali.

Sad kad je jasno gdje nas to vodi, vrijeme da je stanemo i vođama puta kažemo – dosta, mi hoćemo drugačiju, evropsku,  budućnost.

Za šta se zalaže Naša stranka, šta je to što su po vama ključne stvari koje treba promijeniti? 

Teško je naše mnogobrojne probleme formulisati tako jednostavno da se mogu odštampati na majici.

Zapravo, mene je najviše strah ljudi koji za kompleksne probleme nude jednostavna rješenja. Jasno je da mi moramo sprovesti reforme u svim segmentima, od radnog do penzijskog zaknodavstva, u pravosuđu i privredi…

Ali, po meni, da bi ove reforme koje sam nabrojao bile sprovedive, najprije se mora dogoditi promjena u moralnom i političkom razmišljanju, prije svega vlasti, ali potom i građana. Vlast mora biti lider i primjer jednog novog odnosa prema državi, prema zakonima ove države, ali i mi svi, građani, moramo promijeniti način na koji smo se do sada ponašali. Borba protiv korupcije i političkog kriminala je naš prioritet i mora biti prioritet nove vlasti. Država mora početi hapsiti one koji uzimaju mito, ali će ta akcija biti uspješna samo ukoliko se svi, kao građani, uključimo u nju i prestanemo raditi u korist svoje dugoročne štete. Ne jednom sam na Domu naroda govorio da će samo vlada čiji moral nije okrnjen aferama i nepotizmom biti u stanju mobilizirati zemlju na akciju uvođenja reda i rada.

Mi smo socijal-liberali, a takvu smo ideološku odrednicu izabrali, jer su nam i solidarnost i sloboda podjednako važni.

Kada bih bio prisiljen našu ideologiju sumirati u jednu rečenicu rekao bih da se mi borimo da država BiH omogući najveću moguću sreću za najveći mogući broj ljudi.

 Je li se Peđa Kojović pokajao što je ušao u politiku u BiH?

Vrlo često, sedmično, rekao bih. Puno je posla, frustracije su ogromne i oni koji ne prate pažljivo vaš rad optužuju vas za sve ono protiv čega se borite. Vaše kolege u poslaničkim klupama o vama pričaju priče za koje odlično znaju da su laži. 

To zapravo i jeste jedina preostala marketinška strategija partija koje su se redale na vlasti u posljednjih 20 godina. One se u medijskom prostoru ne bave propagandom onoga što su postigli na vlasti ili svojih ideja koliko blaćenjem drugih.

Pošto iza sebe nemaju rezultate nego afere onda je njihova jedina šansa za opstanak da među biračima kreiraju utisak da su “svi isti”. S druge strane, ljudi s kojima radite u stranci, nepoznati ljudi koji vam prilaze na ulici, pijačni prodavači koji vam se saučesnički nasmiješe i neka neobjašnjiva vjera da će i u BiH jednom osvanuti pravda i progres, tjeraju vas da nastavite i to, iz bitke u bitku, sve jače i jače. 

Beznađe u koje su ljudi utonuli, koje se često izražava agresivno, troši najviše i moje i društvene energije. Kada bi ta energija bila usmjerena u djelovanje drugačije bismo, ja vjerujem, živjeli. Za ovo moralno ozdravljenje o kojem pričam potrebni su hrabri i principijelni političari koji svoje promašene odluke ili kriminal neće maskirati dizanjem međuetničkih tenzija. Takve ljude na vlast mogu dovesti samo hrabri glasači. Ako se to dogodi u oktobru, to će značiti da je rat konačno završen. 

 NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Category: Blog