NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Predstavljanje kandidata: Dino Mustafić – Naša stranka

DinoMustaficSpreman sam preuzeti odgovornost za novu generaciju i budućnost!

Da li je Naša stranka uradila dovoljno u proteklom mandatu, jeste li zadovoljni svojim rezultatima?

Naša stranka ima dva zastupnika u Kantonu Sarajevo, Peđu Kojovića i Tarika Haverića, a Peđa je i delegat u Domu naroda Federacije. Pogledajte malo rad ovih zakonodavnih tijela i vidjet ćete koliko su njih dvojica napravili, kako komuniciraju sa građankama i građanima, koliko se njihov pristup razlikuje od drugih. Pokrenuli smo niz rasprava, stvorili pritisak kako se neke teme ne bi preskočile, bili smo korektiv vlastima. Zahvaljući našoj inicijativi Kanton Sarajevo je prvi ustavno izjednačio status Ostalih, što smatram najvećim političkim uspjehom Naše stranke.

 Ukoliko Vas građani izaberu u Parlamentarnu skupštinu BiH, za šta ćete se zalagati?

Smatram da u postojećem rasporedu snaga, moramo imati ljude koji će znati upozoravati javnost na ono što se dešava u poslaničkim klupama. Naši građani ne znaju šta se zbiva u Parlamentarnoj skupštini. Trebali biste pogledati “Skupštinu” Selme Spahić, vidjeti da su govori i obraćanja iz predstave stvarni i dolaze upravo iz “bijele sale”.  Moramo imati ljude koji će postaviti pitanja, zastupati one koji su diskriminirani, odgovoriti na terete prošlosti, riješiti problem današnjice. Zalagaću se za državu regija, jedinstveni zdrastveni i penzioni fond, sekularizaciju državne sfere, novo ustrojstvo pravosuđa sa drugačijim modelom izbora sudija i tužilaca (dva odvojena vijeća), novi sistem izbora sudija Ustavnog suda sa ograničenim vremenskim mandatom, uspostavljanje jednog Vrhovnog suda za BiH sa ukidanjem državnih agencija i prenošenjem njihovih nadležnosti na ministarstva. Naredne četiri godine su presudne za proces eurointegracija BiH, stojim ispred Naše stranke kao neko ko je preuzeo odgovornost za novu generaciju i budućnost.

Da li je Naša stranka izrasla u ozbiljnu političku opciju, da li ste zadovoljni svojim internim kapacitetima i imate li snage da napravite bolji rezultat od onoga na Općim izborima 2010. godine?

Spremni smo. Nakon reforme provedene poslije Izbora 2010. Naša stranka je do danas samo jačala. U programskom i kadrovskom smislu potpuno spremni čekamo ishod nastupajućih izbora. Spremni smo preuzeti odgovornost u institucijama izvršne vlasti. Dosta smo se držali po strani. Od oktobra nastupa naše vrijeme, građani i građanke zaslužuju odgovornu izvršnu vlast.

Ko su vaši potencijalni koalicioni partneri nakon izbora?

Naša stranka nikad nije pravila politikantske izlete iz okvira vlastitih principa. Tako će biti i u idućem periodu. Naša stranka nema potrebu da izdaje svoje principe i identificira se s politikama etno-nacionalističkih programa.  Gledajući dugoročno, vladajuće stranke će, pod pritiskom volje građana Bosne i Hercegovine i procesa euroatlantskih integracija, morati pristati na realizaciju evropskih principa, koje Naša stranka promoviše od svog osnivanja. Naša stranka je spremna participirati u vlasti, ali to neće plaćati odstupanjem od svojih principa. Mi moramo pokazati šta možemo, a to nećemo postići ako budemo sjedili u opoziciji još četiri godine.

Ko je Dino Mustafić, kakva ste vi osoba i koje su to vaše kvalitete zbog koji bi građani BiH trebali upravo vama dali svoj glas?

Teško bi mi bilo na ovom mjestu praviti refleksije na temu vlastitog karaktera, jer vjerujem da je to zadatak drugih. Građani jako dobro znaju ko je uradio nešto za ovu državu i ko je voljan i sposoban da uradi još više, potrebno je samo da se liše straha, koji im svakodnevno nameću vladajuće elite i budu odgovorni kada 12. oktobra dođu na biračka mjesta. Dolazimo, i spremni smo raditi za opće dobro.

NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Category: Blog