NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Predstavljanje kandidata: Adnan Velagić – BPS

adnan-velagic

U naredne četiri godine će se odlučiti hoće li Mostar biti “hrvatski stolni grad”!

 

Ukoliko vam građani ukažu povjerenje i izaberu vas, šta imate namjeru da uradite u Skupštini HNK?

Situacija u HNK je na ivici potpunog društvenog kolapsa. Kanton je zadužen do maksimuma, unutrašnje obaveze, posebno u dijelu ličnih dohodaka, su ogromne i imaju tendenciju rasta. U ovakvoj situaciji izabrani dužnosnik mora biti društveno odgovorna osoba i krenuti najprije od sebe. Prva mjera koju ću predložiti, ukoliko me građani izaberu, bit će smanjenje poslaničkih primanja u Skupštini HNK, smanjenje plata i funkcionerskih dodataka, te svih drugih privilegija ministara i njihovih zamjenika/pomoćnika, savjetnika i drugih. Ukoliko bi se ovi izdaci smanjili za samo 30%, uštedit će se ogromna sredstva na godišnjem nivou, koja se mogu usmjeriti u programe zapošljavanja i poboljšanje standarda studentske populacije.

Šta vas i vašu stranku izdvaja od konkurencije u izbornoj utrci i koje su vaše prednosti u odnosu na njih?

Na listama Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović nalaze se politički nekompromitirane i osobe, ljudi iz svih društvenih slojeva – od univerzitetskih profesora, ljekara, do otpuštenih radnika i socijalno ugroženih ljudi. BPS nikada nije imao priliku da se nađe u izvršnoj vlasti našega kantona i da pokuša implementirati svoj predizborni program, koji je na prošlim izborima sprovođen pod krilaticom: PRAVDA I POŠTENJE. Vjerujte, ako građani HNK prepoznaju BPS kao svoju opciju i dadnu nam glas sigurno će imati više socijalne pravde i bolji položaj u društvu.

Veliki broj vaših kolega iz akademske zajednice je u politici, vi ste dekan na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, smatrate li da je moguće kombinirati ova dva društveno, veoma odgovorna zanimanja?

Kako da ne. Pa to je još i poželjno, jer upravo univerzitetski profesori mogu najadekvatnije sagledati potrebe u društvu. Npr. mi danas imamo strašnu situaciju u sektoru visokog obrazovanja. Univerziteti niču kao gljive poslije kiše, jer je lakše osnovati univerzitet nego otvoriti trafiku. Tvrdim Vam da će se situacija koju danas imamo u sektoru visokog obrazovanja, u budućnosti najpogubnije odraziti na cijelo društvo. Naime, masa je kupljenih diploma i upravo takvi kadrovi najčešće zauzimaju vrlo odgovorna mjesta. Rezultate vidimo i sada, a oni će biti još pogubniji ako se ovaj haos ne zaustavi.

 

Danas mnogi u Bosni i Hercegovini grad Mostar nazivaju „gradom slučajem“, a njegovo bošnjačko stanovništvo „građanima trećeg reda“. Zbog čega je to tako i kako biste vi popravili ovo stanje?

Mostar, Stolac, Čapljina i jesu „gradovi slučajevi“ upravo zbog toga što su Bošnjaci u njima „građani trećeg reda“. Sjetite se Čovićeve poruke sa prošlih izbora kada je rakao da se javlja iz „hrvatskog stolnog grada“ ili Bešlićeve predizborne poruke „Završimo započeto“. Na području Hercegovine sprovodi se velikohrvatska politika, koja ima za cilj stvaranje hrvatske federalne jedinice. Ovdje vidimo potpuno odsustvo bošnjačke politike (koje usput rečeno nemamo nigdje u Bosni i Hercegovini, jer je nacionalni interes podređen ličnom interesu). Ukoliko Bošnjaci u HNK budu glasali za BPS-Sefer Halilović vidjet će kako se vodi bošnjačka politika. BPS-Sefer Halilović se neće ni sa kim pogađati niti trgovati oko nacionalnih interesa. Jedini cilj će nam biti uspostava Republike Bosne i Hercegovine, i u tom pogledu neće biti nikakvih kalkulacija. 

Jesu li ovi izbori posebno bitni u odnosu na ostale?

Svaki su izbori bitni, a ovi su za Bošnjake u HNK posebno važni. Mislim da će se u naredne četiri godine odlučiti o statusu Mostara – da li će on biti „hrvatski stolni grad“ ili grad svih građana bez obzira na narodnu pripadnost. Ponavljam, sve je do Bošnjaka, ako budu glasali za BPS-Sefer Halilović prestat će sve neizvjesnosti u tom pogledu.

Kakvu BiH želite ?

– Želim Republiku Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda u kojoj neće biti ovih centrifugalnih sila koje nastoje da našu državu raskomadaju.

– Želim državu sa više socijalne pravde, u kojoj ministri, skupštinski zastupnici ili direktori pojedinih preduzeća neće imati ogromna primanja, a demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, radnici ili socijalno ugroženi građani biti na nivou gladi.

– Želim ekonomski prosperitetnu državu u kojoj će bruto nacionalni dohodak biti u rangu razvijenih zemalja.

Kako napraviti takvu državu ?

Prvo, treba ojačati institucije, što znači:

Konsolidirati policiju na nivou Federacije BiH, a to znači: da nam policija ne hoda onako obučena sa kačketima na glavi (nego šapke da izgledaju kao policajci), u pokvarenim vozilima, sa 5 litara goriva u rezervoaru. Mora se ojačati uloga policije u društvu, jer vidite šta imamo, drogu na svakom koraku, lopovluk i jedno opće stanje nesigurnosti.

Uvesti obavezno služenje vojnoga roka za mladiće nakon srednje škole.

Visoko obrazovanje (univerzitete) prebaciti u nadležnost Federacije BiH (tako će se lakše ujednačiti kriteriji za ispunjavanje uslova iz bolonjske deklaracije i smanjiti korupcija), srednje obrazovanje ostaviti na kantonima, a osnovno obrazovanje prepustiti općinama (naravno ojačati općine na račun kantona da mogu bezbolno finansirati osnovno obrazovanje). Ako ovako uradimo tvrdim da će studenti imati potpuno besplatno studiranje.

Ujednačiti zdravstveno i socijalno osiguranje na nivou Federacije. Ne smije se desiti da esencijalna lista u Sarajevskom kantonu broji npr.300 lijekova, a u HNK 150 lijekova ili da trudnice u HNK nemaju ništa, a u Sarajevskom ili drugom kantonu 400 KM, ili da se građani iz HNK ne mogu liječiti u Sarajevu, Tuzli i drugim zdravstveno boljim centrima … To se sve mora ujednačiti i centralizirati. Ovako postavljeno zdravstvo ne samo da je nepravedno prema pacijentu nego i prema zdravstvenim radnicima (razlike u plaćama su ogromne). S druge strane zdravstveni sistem nam je potpuno neefikasan i stvara ogromne mogućnosti za korupciju.

– Uvesti više socijalne pravde. To se može postići poštenijom preraspodjelom ukupnih sredstava. Naime, treba generalno uvesati red u isplate plaća visokim dužnosnicima, direktorima javnih preduzeća, zatim smanjiti plaće, a višak novca preraspodjeliti u socijalni i razvojni sektor.

– Na nivou države ili FBiH izraditi ekonomski plan oporavka i razvoja privrede. Država se mora izjasniti kojim putem njena ekonomija treba da ide (nešto poput Prvog petogodišnjeg plana iz vremena socijalističke Jugoslavije). Trebaju se definisati osnovni strateški pravci i nakon toga otvoriti poziv na javne radove, gdje će se gro nezaposlene omladine zaposliti i naći svoje mjesto pod ovim „nebom“.

– Ovo su samo neke mjere koje BPS-Sefer Halilović namjerava poduzeti. Garantujem Vam ako građani, a prije svega Bošnjaci u HNK, ovo prepoznaju kao svoju političku opciju i ako nam daju podršku stvari će se iz temelja promijeniti. A ako budu pobjedili ovi koji su danas u vlasti, onda neka nam je dragi Bog na pomoći.

                         NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Category: Blog