NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Martin Luther – Raguž!

martin-raguzBriljantnim nastupom u Centralnom dnevniku, Face TV-a, Martin Raguž dao je domaći zadatak svim političarima u našoj zemlji i postavio veoma visoku ljestvicu kada govorimo o javnom komuniciranju.

Besprijekornim nastupom poslao nam je poruku da je riječ o kvalitetnom političkom subjektu, koji je principijelan, ali poštuje tuđe stavove i politike, samouvjeren, ali skroman, čovjek koji ostavlja dojam osobe koja želi bolju budućnost za sve građane ove zemlje.

Na mnogobrojna pitanja voditelja o HDZ-u BiH i Draganu Čoviću odgovarao je odmjereno i s poštovanjem, ne komprimitujući njegove političke oponente. Bez obzira na težinu pitanja Raguž se odlično snalazio i niti jednom riječju nije rekao ništa što bi moglo uvrijediti njegove neistomišljenike. Na konstataciju da bi za njega, ukoliko bude kandidat za Predsjedništvo BiH mogli glasati i Bošnjaci i Srbi, kao što je to bio slučaj i sa Komšićem, dao je sjajan odgovor: “Treba principijelno riješiti pitanje Predsjedništva, nije bitno izboriti se za vlastitu poziciju“ i time poručio da mu je zadovoljstvo hrvatskog naroda važnije od ličnog uspjeha.

Na pitanje da li je bilo ucjenjivanja, odgovorio je „Mene je nemoguće ucjeniti“ čime je poručio da je osoba sa visokomoralnim kvalitetima.

Da tišina govori više od riječi dokaz je tome i neverbalna komunikacija našeg tijela. Govor koji je kazivalo tijelo Martina Raguža u potpunosti je bio usaglašen s riječima koje je izgovarao. Gestikulacija i mimika bile su umjerene i sinhronizovane s riječima, ruke je koristio kada je želio nešto u odgovoru akcentirati. Po potrebi je koristio tzv. ilustratore kako bi pojasnio verbalnu poruku. Otvorenim položajem ruku i stavom tijela poručio je da se osjeća ugodno. Kontakt očima, tokom cijele emisije dozirao je na pravilan način. Povremeno bi skretao pogled u stranu u trenucima kada je želio da se prisjeti nekih informacija ili kada je želio da razmisli o odgovoru. Govorio je jasno i razgovijetno, koristeći efektne i koncizne rečenice. Često je radio tzv.piramidu prstima čime je poručio da je siguran u svoje stavove i da je osoba jakih intelektualnih potencijala. Gornji dio tijela povremeno bi naginjao prema voditelju pokazujući interes za razgovor.

Harmonizirana verbalna i neverbalna komunikacija govori nam da je Martin Raguž jedan od rijetkih političara na prostorima BiH koji igra „otvorenih karata”, čovjek sa mnogo znanja i političke pismenosti, i koji je iskren u svojim namjerama da ovoj državi osigura bolju i kvalitetniju budućnost za sve njene narode.

NVO Agencija za političko komuniciranje „Polis“

Category: Blog