NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Živko Budimir spreman za obračunavanje!

ž.b.Iako su mnogi priželjkivali da Predsjednika Federacije BiH Živka Budimira vide poniženog, osramoćenog i poraženog, pojavljivanjem u Dnevniku FTV nakon što je pušten na slobodu,  Živko Budimir kompletnim vizuelnim identitetom, uspravnim i dostojanstvenim stavom poručio je da nije kriv i da je spreman na borbu.  Nepogurenim ramenima poslao je poruku da je neustrašiv, te se na osnovu stava može naslutiti da je Budimir u prošlosti bio vojno lice.

Kada osoba govori, osim na riječi, moramo obratiti pažnju i na brzinu i ton glasa kojim osoba govori, ovi znakovi nam pomažu da dekodiramo značenja koje riječi imaju same po sebi. Budimir je govorio blago povišenim tonom, koji je u nekim trenucima u kombinaciji sa direktnim pogledom djelovao prijeteće, te se  stjecao dojam da je spreman za obračunavanje. Govorio je jasno i razgovijetno, koristeći kratke i efektne rečenice.

Jedini neverbalni znak koji je upućivao da je pod velikim stresom je „duboko“ uzdisanje prije svakog odgovora što upućuje da mu je izuzetno teško i nelagodno. Posebno duboko je uzdahnuo na pitanje „Da li će u ponedjeljak doći na posao“, i time poručio da želi iz sebe da izbaci neprijatan osjećaj vezan za njegovo hapšenje na poslu.

Osnovni kanal izražavanja emocija je lice, Budimir je spuštenim obrvama, mrštenjem, stisnutim ustima i raširenim nozdrvama  u kombinaciji sa ukrućenim tijelom poručio da je jako ljut. Mnoga istraživanja su pokazala da mrštenje i spuštanje obrva predstavljaju indikatore neslaganja i sumnje.

NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Category: Blog