NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Martin Raguž: Demokrata koji ulijeva nadu!

Gostujući u emisiji „Specijal“ na TV1, Martin Raguž potpredsjednik HDZ1990 apsolutno uvjerljivim nastupom pokazao nam je da je političar velikog kalibra, čime je opravdao svoje veliko iskustvo u politici. Argumentovanim, sadržajnim  i tečnim odgovorima istakao se kao političar koji ima mnogo potencijala i znanja da ponudi rješenja za kompleksnu situaciju u kojoj se nalazi BiH.

Sadržajno je veoma jak, ima razvijen vokabular i jasno izražava svoje stavove i mišljenja. Kompletnim nastupom pokazao je samouvjerenost i sigurnost u ono što govori, te je ostavio   dojam  veoma obrazovane i inteligentne osobe koja je upućena u tematiku o kojoj govori.

Iako su pitanja novinara bila izuzetno teška, Raguž je polako i smišljeno davao odgovore sa velikom dozom objektivnosti vodeći računa o kulturi izražavanja.  Prema sagovorniku se odnosio s uvažavanjem i poštovanjem, prihvatao je ono što sagovornik kaže i reagirao sukladno svojim uvjerenjima, ali ne izlazeći iz okvira profesionalne komunikacije. Asertivno je reagovao kada je bilo riječ o konfliktnim situacijama i temama, ukazujući na to da se komunikacija odnosi na problem koji imamo sa nekom osobom, a ne na samu osobu. 

Imao je pravilan stav tijela i njegovo držanje je odražavalo energičnost, ali ujedno i ležernost.   Gestikulirao je  umjereno, oslanjajući se na verbalni dio komunikacije. Ruke su bile u rasponu između ramena i struka s ciljem isticanja značaja onoga što kaže. Direktnim pogledom i gledanjem u sagovornika ostavlja dojam samosvjesnosti, znanja, kompetencije i neustrašivosti. Pogled je skretao samo kada bi razmišljao o postavljenim pitanjima što ukazuje na emocionalni pristup i odgovornost prema izgovorenom. Raguž je rječit čovjek, s izraženom sposobnošću prenošenja ideja i misli putem verbalne i neverbalne komunikacije.

Ekspresija lica je bila iskrena i sve izjave su mu bile emocionalno obojene. Kada je govorio o teškim temama imao je  čvrst, iskren i namršten pogled koji je mijenjao atmosferu i činio je veoma ozbiljnom. Sveukupnom  komunikacijom Martin Raguž je pokazao kompatibilnost njegove sveukupne komunikacije, stavova, interesa i osjećanja.

Komunikološka istraživanja iskristalizirala su tri osobine koje mora imati svaki politički lider: ostavljanje dobrog dojma kod ljudi, sposobnost uvjeravanja i dobar nastup u medijima, izgleda da je upravo došlo vrijeme kada će Ragužovo znanje i iskustvo dobiti upotrebnu vrijednost u politici.

Category: Blog