NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Analiza propagandnog materijala stranke BPS – Sefer Halilović

 

 

 

 

 

Plakat, kao spoljno ekonomsko-propagandno sredstvo, zauzima značajnu ulogu u svijetu oglašavanja, pa tako i u promovisanju poruka političkih subjekata. Plakat se može smatrati uspješnim samo ako ispunjava sve kriterije funkcionalnog dizajna i ako je poruka koju „nosi“ prenešena do ciljanih grupa.

Iz analize propagandnog materijala stranke BPS – Sefer Halilović proizilaze sljedeći zaključci:

Ukupno su iskorištene četiri hromatske boje: crvena podloga u kontrastnom odnosu sa žutom, te plava i zelena boja koje su korištene u logotipu ove stranke. U dizajnu plakata korištene su i dvije ahromatske: crna i bijela. Ovo je odličan izbor boja, jer je crvena boja koja je najdominantnija, a dok je žuta boja koju ljudsko oko prvo zapaža. Kao ravnoteža među ove dvije primarne boje plakata upotrebljena je bijela ahromatska boja.

U odnosu elemenata plakata (teksta, slike i prostora) postignuta je asimetrična kompozicija, što je i poželjno kod pasivnih sredstava oglašavanja, jer se na taj način postiže efekt dinamičnosti. Ono što narušava dobro osmišljenu koncepciju sadržaja i prostora je slika (figura) Sefera Halilovića. Poseban naglasak stavljen je na desnu ruku koja je uvećana i nesrazmjerna u odnosu na ostatak figure, čime je postignuta dominacija slike nad tekstom, što u ovom slučaju nikako nije dobro jer se odvlači pažnja kako sa slogana, tako i samog naziva stranke. Ovim je i narušena sama ravnoteža kompozicije plakata.

Slogan „Poštenje i pravda“ je jasno definisan i može biti primjenjen na lokalnom nivou, iako je priličniji za izbore na državnom nivou. Slogan za lokalne izbore treba da bude fokusiran isključivo na problematiku određene općine za koju se određeni politički subjekt kandiduje.

 

 

Category: Blog