NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Analiza plakata Edhema Bičakčića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U trenutku kada se činilo da stvari ne mogu biti gore i da smo vidjeli sve moguće gafove u predizbornim kampanjama političkih subjekata za lokalne izbore 2012. propagandni materijal Edhema Bičakčića uvjerio nas je u suprotno.

Prvenstveno izbor boja nije prikladan za plakat, jer kombinacija koja je odabrana ne privlači pažnju, a samim tim i ne prenosi poruku. Ne ispunjavanjem osnovnih postulata funkcionalnosti plakata nije zadovoljena ni njegova komunikativna uloga.

 Naglašen portret kandidata, koji dominira nad tekstom, te odnos sadržaja i prostora formiraju nepoželjnu simetričnu kompoziciju. Slogan „Krajnje vrijeme“ nije dovoljno precizan, a ni prikladan za lokalne izbore. Ponovit ćemo još jednom da slogan za lokalne izbore treba da bude fokusiran isključivo na problematiku određene općine za koju se određeni politički subjekt kandiduje.

 Osim što nisu zadovoljeni elementi idejnog i grafičkog rješenja pokazana je i zavidno nepoznavanje osnova jezika i njegovog pravopisa. Tako da će Hrvati, prema navodima na plakatu, na izborima glasati u rujnu, dok će Bošnjaci svoju građansku dužnost obaviti mjesec dana kasnije, u oktobru. Ovakva greška neoprostiva je i bila ona slučajna ili namjerna, kao što tvrdi Edhem Bičakčić.

 Međutim, nije to jedina pravopisna greška i ne samo da je iskazano nepoznavanje hrvatskog jezika nego i vlastitog. Naime, na plakatu stoji i da je Edhem Bičakčić „najuspjesniji“ umjesto najuspješniji premijer, a skraćenica pridjeva bosanskohercegovački napisana je velikim umjesto malim slovima. Ni na korigovanoj verziji plakata nisu ispravljene ove greške.

 Za ovakve greške u predizbornoj kampanji odgovornost podjednako snosi PR služba i kandidat.

 

Category: Blog