NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Analiza plakata Ante Domića (HDZ BiH)

 

 

 

 

 

 

 

Pri kreiranju plakata likovni i koloristički elementi zajedno sa sloganom treba da predstavljaju jednu cjelinu koja će privući pažnju javnosti. S tim u vezi, prije same izrade plakata veoma je važno proučiti boje i njihov psihološki učinak.

Za izradu ovog plakata korištene su tipične boje Hrvatske demokratske zajednice, plava i crvena u kombinaciji sa bijelom, koja nije proizvela pozitivan feed back. Ova kombinacija boja može da bude veoma efektna ukoliko se ukomponuje na pravi način. Bijela boja je ahromatska boja koja najčešće aludira na savršenstvo, hrabrost i čistoću i često se koristi u kombinaciji sa bojama prvog reda, kao što su plava i crvena. Međutim, ukoliko se koristi kao podloga na plakatima velikih razmjera, kao što je slučaj sa plakatom HDZ-a, ne izaziva nikakve efekte jer je plakat na prvi pogled apsolutno neprimjetan.

Osim kombinacije boja, facijalna ekspresija i slogani predstavljaju elemente komunikacije kojima se prenose poruke i ciljevi kandidata. Slogan „Ravnopravnost je…“ ne šalje nikakvu poruku biračima, nije pamtljiv i ne opravdava niti jednu karakteristiku dobro osmišljenog slogana. Kandidat svojim vizuelnim identitetom šalje pozitivnu poruku, ali sa jako neshvatljivim sloganom, ne djeluje kao da promoviše ideju koju kandidat nosi, nego da predstavlja i hvali njega kao ličnost.

Što se tiče boja i grafičkog izgleda plakata, HDZ je puno bolju kampanju imao na općim izborima 2010. godine, iako se ni tada nisu mogli pohvaliti domišljatošću i inovativnošću u kreiranju slogana i plakata.

 

Category: Blog