NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

“Slušaj srce, spasi svoje”

Analiza propagandnog materijala:

Predizborna kampanja je počela, slogani političkih partija u vidu velikih obećanja nas vrebaju na svakom koraku. Slogani su motivacijske poruke koje se šalju neodlučnim biračima u svojstvu dobivanja glasova na izborima.

Narodna stranka radom za boljitak sloganom „Slušaj srce, spasi svoje“ na ovim izborima pokušat će osvojiti simpatije birača. Kvalitet propagandnog materijala ove stranke na predstojećim izborima je upitan. Izbor boja je dobar, plava boja simbolizira slobodu i svježinu, dok crvenim srcem žele da dodirnu u srce svakog pojedinca podsjećajući ga na porodicu, život, ljubav, ono što volimo i čemu težimo. Ipak, kombinacija figura i odnos boja čine da plakat više djeluje kao plakat specijalističke internističke ordinacije, ili kao reklama za neki lijek za kardiovaskularna oboljenja, nego kao plakat političke stranke. Slogan je dvosmislen, a to je najveća greška koja se može napraviti pri kreiranju slogana. Postavlja se pitanje na šta se misli kada se kaže“spasi svoje”. Slogan više podsjeća na Svjetski dan srca koji je popraćen sloganima: „ Slušaj srce i spriječi rizik“, „Radi za srce“, „ Zajedno do zdravog srca“ i sl.

Druga greška priikom odabira ovog slogana je fonetski sklop koji je teško upamtiti. “Slušaj srce, spasi svoje” je u najmanju ruku zvučno neskladna kombinacija, a kako će ovaj sklop riječi u jednom sloganu djelovati na birače, ostaje nam da vidimo na izborima 7. Oktobra.

Category: Blog