NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Analiza predizbornih plakata SDA:

Snaga Bosne i Hercegovine

 Na Facebook stranici Stranke demokratske akcije Konjic objavljeni su promotivni materijali kandidata za Općinsko vijeće – Općine Konjic.

 Njihovim propagandnim materijalom nije postignut niti jedan faktor efikasnog promoviranja, a grafičkom izvedbom više podsjećaju na devedesete, ratne godine nego na 21. vijek.

 Nesklad boja i grafičkih oblika, prenatrpanost ponavljajućim porukama (logom) i sveukupna izuzetno loša dizajnerska izvedba čine ove plakate neinventivnim, smušenim i promašenim oglašavanjem.

Svojim imidžom, odnosno vizuelnim identitetom, kandidati odražavaju i imidž same stranke koju predstavljaju. Koliko je bitan ovaj segment govori i činjenica da upravo na osnovu izgleda javnost će donijeti sud o kandidatima/stranci i odlučiti da li će ih percipirati kao moguće vođe ili politički promašaj. Nažalost, ni ovaj faktor nije zadovoljen kod većine kandidata SDA- Općina Konjic, jer na slikama kandidati djeluju iscrpljeno, bolesno, umorno, beživotno, preplašeno ili ljutito.

Ali zasigurno je to da su postignuti efekti različitosti, uočljivosti i prepoznatljivosti – kada bi građani vidjeli ovakve plakate, među mnoštvom drugih u predizbornoj kampanji, asocirali bi ih na najavu koncerta neke od lokalnih pjevačkih „zvijezda“.

 

Category: Blog