NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Analiza plakata GDS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat Građanske demokratske stranke je još jedan od onih koji svojim izgledom i sadržajem ne prenose jasne i precizne poruke. Cilj plakata je privući pažnju, zainteresovati i motivirati na akciju. U političkim plakatima akcija podrazmijeva glasanje za stranku. Stranka ne može svoj program detaljno predstaviti svakom pojedincu, ali putem plakata može poslati osnovnu poruku svog djelovanja. Pored dobrog dizajna plakata, poruka se se najefikasnije šalje putem slogana.

Osnovne odlike slogana su jasnoća i konciznost. Slogan „GDS BIH GLAS GRAĐANA GLASAJTE ZA GDS“, je leksički jako nejasno i nedopadljivo konstruisan, ne pokazuje misiju ni jasne namjere stranke. Slogan „Građani to znaju najbolje“, plasiran na drugom plakatu, je također neuspješna formulacija, prvenstveno iz razloga neupućenosti prosječno informiranog čovjeka o aktivnostima ove stranke. Ukoliko se „to“ odnosi na ciljeve i namjere stranke, postojao je mnogo efikasniji način formulacije slogana. Ovakvim pristupom će jako teško doprijeti do neodlučnih birača.

Kombinacija plave i bijele boje na ovom plakatu ne ostavlja poseban utisak na birače. Plava boja jeste boja koja simbolizira vjernost i snagu, međutim, kada je riječ o ovom plakatu, različite nijanse plave boje u kombinaciji sa bijelom ne izazivaju nikakve emocije. Autor plakata nije iskoristio potencijal boja za estetski i emotivni doživljaj plasirane poruke.

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijskom figurom na samoj sredini plakata i žutim zvjezdicama vjerovatno su željeli pokazati svoje zalaganje za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Dizajn figure i kombinacija sa pozadinom plakata djeluju blijedo i nedorečeno, pa je njihov utjecaj vrlo upitan.

 

Category: Blog