NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Bakir Izetbegović: Ozbiljan i autoritativan nastup!

Bakir Izetbegović: Ozbiljan i autoritativan nastup!

Za jednog političara veoma je važno da uvidi značaj odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću u strategijskom kontekstu, predstavljaju sistem stvaranja povoljnog mišljenja o političkom subjektu u javnosti.

Tokom razgovora u emisiji “Jedan na jedan”, na Alternativnoj televiziji, bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, pokazao je svoje  govorničko umijeće, ali imao je i nekih propusta. Tokom emisije Izetbegović nije koristio uobičajne političke floskule, naprotiv,  govorio je jezikom razumljivim prosječno obrazovanom čovjeku.

Gestikulacija gospodina Izetbegovića bila je veoma izražena. Prilikom razgovora u više navrata  je širio ruke i na taj način pokazuje ozbiljnost i veličinu problema o kojim je govorio. Odgovarajući na pitanja dlanovi su mu često bili okrenuti na niže što pokazuje da ima autoritet i vlast u svojim rukama. Često se naginjao naprijed pokazujući spremnost da odgovori na pitanje, kao i da sagovorniku i gledaocima želi približiti situaciju o kojoj govori. Sagovornika je gledao u oči, što je veoma bitna karakteristika neverbalne komunikacije. Kada bi želio da razmisli o odgovoru ili da se prisjeti nekih statističkih podataka pogled je “bacao” na desni donji ugao.

Izetbegović, nažalost, svojom neverbalnom komunikacijom nije pokazivao samo autoritet i vlast. U nekoliko navrata mogli smo vidjeti ispružen kažiprst, koji je inače jedan od najneprijatnijih gestova koji govornik može da upotrebljava. Ovakav vid neverbalne komunikacije često izaziva negativno osjećanje kod sagovornika i publike. Kada je riječ o izrazima lica, nije pretjerano pokazivao osjećaje, samo se jednom nasmijao. Ono što se moglo primjetiti kod Izetbegovića je često mrštenje prilikom slušanja sagovornika. 

Govoreći o svom rahmetli ocu, Aliji Izetbegoviću, i svojoj porodici, mogli smo vidjeti tužan izraz na njegovom licu, kao i povremene uzdahe kada je želio nešto da naglasi. Na provokacije je često  prekidao voditelja, tako što bi povisio ton. U nekoliko navrata spomenuo je svoje protivnike ne koristeći nikakve pogrdne izraze niti vrijeđanja.

Prilikom analize verbalne i neverbalne komunikacije, člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, može se zaključiti da vlada situacijom u kojoj se nalazi, ali da treba poraditi na nekim detaljima.

Ljudski je griješiti, a posao koji se odvija u javnosti i prema javnosti, greške čini vrlo vidljivima. Važno je samo shvatiti gdje se pogriješilo, analizirati kako i zašto je došlo do greške, te je pokušati ispraviti i izvući pouku. Analiza sadržaja je najbolja metoda učenja.

 

NVO Agencija za političko komuniciranje Polis

Autor: Amna Sabljić

Category: Blog