NVO - AGENCIJA ZA POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Amer Jerlagić: Dominantan i superioran!

Amer Jerlagić: Dominantan i superioran!

 

Većina interpersonalne komunikacije, tačnije dvije trećine, pripada neverbalnim signalima i porukama, što ukazuje na važnost neverbalnog komuniciranja. Ukoliko se kod govornika javlja disharmonija verbalnog i neverbalnog govora, slušaoci  će vjerovati neverbalnim signalima što dodatno govori o važnosti govora našeg tijela i njegove usklađenosti s manifestovanim riječima.

 Amer Jerlagić, Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nastupom u emisiji „Petkom sa Nikolinom Veljović“, televizije TV1, pokazao je harmoniju verbalne i neverbalne komunikacije, koje su se sjedinjavale u njegovom osjećaju superiornosti. Tokom cijelog razgovora imao je prekrštene noge, što znači da se emocionalno povukao iz razgovora, i uzaludno je pokušavati da budete ubjedljivi ako sjedite s nogama u ovom položaju. Naučno je dokazano, da ljudi koji formiraju ovakav položaj nogu, najčešće se izražavaju kratkim rečenicama i ispoljavaju nedostatak interesovanja i suzdržanost u razgovoru, za razliku od  oni koji sjede s rukama i nogama u otvorenom položaju. Lijevo stopalo je pozicionirao dijagonalno čime je podsvjesno iskazivao želju da što prije napusti studio.

 Signali očiju su vrlo pouzdani pokazatelji  o stanju pošiljaoca poruke. Jerlagić se trudio da sa voditeljicom održava kontakt očima, ali su mu oči često odavale zamišljenost što signalizira na odsutstvo zainteresiranosti za razgovor. Pogled mu je povremeno „lutao“ od pogleda na gore, do pogleda prema desnom i lijevom uglu, te se moglo zaključiti da je pod stresom i da govori o teškim temama.

Nesvjesno podizanje obrva i stezanje korugatorskih mišića naglašava intezitet emocija. Podignute obrve, također, naglašavaju dominantnost ili submasivnost govornika. Jerlagić je  podizao obrve prilikom izlaganja kratke biografije, što svjedoči o njegovom sampouzdanju i osjećaju ponosa.

Podizanje brade i naginjanje glave unatrag činio je više puta, to je manifest osjećaja superiornosti, samopouzdanja i određene doze arogancije. Da se osjećao superiorno i sampouzdano govori i položaj dlanova prema dole na početku emisije. Kako je razgovor odmicao, tako su ruke dodatno odavale njegov osjećaj autoritativnosti, formiranjem takozvanog tornja jagodicama prstiju, ali i osjećaja stresa i nezainteresovanosti isprepličući prste.

 Posjedovanje vještina i tehnika potrebnih za uspješno odvijanje komunikacijskih procesa predstavlja ključan faktor u slanju, ali i precipiranju poruke. Kvalitetna komunikacija kod većine ljudi je samo dijelom urođena. Razvoj komunikacijskih vještina je od iznimnog značaja kod javnih osoba, a posebno kod političkih subjekata, koji mogu postići intenzivnim vježbanjem tehnika javnog nastupa sa trenerima komunikacijskih vještina.

Mala preporuka Jerlagiću prilikom idućeg nastupa je da u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji ne odaje osjećanje nadmoćnosti i ne šalje poruke „Ko sam ti ko ja“, već  da poradi na kontroli gestikulacija koje ga upravo i odaju.

 

NVO-Agencija za političko komuniciranje „Polis“

Autor: Sanjin Handžar

Category: Blog